Bohoslužby

Rodinné bohoslužby zpravidla druhou 
neděli v měsíci.

Všechny bohoslužby Ludmila
Míchalová
Mikšíková mimo:


8. 7. J. Pechar
čtené 24.6., 29.7., 26.8.


Zveme vás

bohoslužby každou neděli:

8.30     v Zahrádkách

10.00   ve Strmilově

Přihlášení