Bohoslužby

Rodinné bohoslužby zpravidla druhou 
neděli v měsíci.

Ludmila Míchalová
Mikšíková:
22. 4., 6., 13., 20. 5.
27. 5. J. Pechar i od 13:00 motorkářské
čtené
29. 4.
13. 5. neebudou boholsužby v Zahrádkách
Zveme vás

bohoslužby každou neděli:

8.30     v Zahrádkách

10.00   ve Strmilově

Přihlášení