Bohoslužby

Rodinné bohoslužby zpravidla druhou 
neděli v měsíci.

Ludmila Míchalová
Mikšíková:

únor 4., 11., 25.
březen 11., 25.
host 18. února Pavel Klimeš VP
čtené
14. a 21. února
4. a 18. března
Od 1. 1. do 30. 3. 2018 v Zahrádkách
bohoslužby přerušeny
Zveme vás

bohoslužby každou neděli:

8.30     v Zahrádkách

10.00   ve Strmilově

Přihlášení