Bohoslužby

Rodinné bohoslužby zpravidla druhou 
neděli v měsíci.

Všechny bohoslužby Ludmila
Míchalová
Mikšíková mimo:
čtené 30. 9. a 14. 10.
7. 10. Díkčinění

V Zahrádkách od října bohoslužby jen
7. 10., 2. a 25. 12., 14. 4. 2019.


Zveme vás

bohoslužby každou neděli:

8.30     v Zahrádkách

10.00   ve Strmilově

Přihlášení