Bohoslužby

Rodinné bohoslužby zpravidla druhou 
neděli v měsíci.

Ludmila Míchalová
Mikšíková:


březen 11., 25., 30.
duben 1., 8., 15., 22.
čtené


8. března a 29. dubna
Od 1. 1. do 30. 3. 2018 v Zahrádkách
bohoslužby přerušeny
Zveme vás

bohoslužby každou neděli:

8.30     v Zahrádkách

10.00   ve Strmilově

Přihlášení